Bouwconstwente

Sinds 1990 is de organisatie Bouwconstwente zelfstandig actief op de markt op onder de naam Bouw Consulting. Wij zijn snel groeiend bedrijf met een sterke mate van bewustzijn, evenals een toenemende behoefte aan meer commerciële armslag en eigen manoeuvreerruimte in de verschillende marktsectoren. Een visie die juist is gebleken, gelet op de huidige ondernemingspositie en onze groei ondanks dat het financieel moeilijke tijden zijn. Wij zijn uw partner in de bouw. Wat uiteraard in geactualiseerde vorm tot de huisspecialisten bleef behoren, is de in voorgaande decennia vergaarde expertise inzake bouw-, installatie- en onderhoudstechniek. Daarbij kwam een forse expansie de activiteiten op het terrein van de woningbouw, architectuur, bouwmanagement en onderhoud. Verder werd het operatiegebied verruimd van Twente tot geheel Nederland en mocht BCT naast haar “traditionele” opdrachtgevers uit de overheids- en nonprofit sector talloze nieuwe klanten in de particuliere sector begroeten. Ontwikkelingen waarmee Bouw Consulting haar zelfstandige bestaansrecht en identiteit in (ge)bouwzaken binnen korte termijn nadrukkelijk heeft bevestigd.

Productvisie

Als onafhankelijk adviesbureau in een vrije markt stellen wij ons concurrerend op. Met een compleet, oplossingsgericht dienstenpakket, aangeboden via de kortste weg en volgens marktconforme tarieven. Flexibiliteit is daarbij troef: de opdrachtgever heeft volop keuze uit integrale kennis van bouwontwerp, bouwmanagement en alle onderhouds- c.q. installatietechnische kwesties. Wat die kennis en ervaring concreet waard zijn, laat zich overigens simpel demonstreren na een kritische product-prijsvergelijking met andere aanbieders. Of ’t nu gaat om nieuwbouw, verbouw of renovatie, om utiliteitsbouw of seriematige woningbouw, grootschalig dan wel kleinschalig: wij beschouwen een bouwproces als een industrieel proces. De markt is immers steeds complexer geworden en vergen meer en meer specialisten, disciplines, kennis van regelgeving, materialen en technieken. Vandaar dat ook steeds meer coördinatieplanning en organisatievermogen verlangd worden, in optimale samenhang. Een goede samenwerking met specialisten is hierbij van groot belang. Onderstaand een aantal voorbeelden van partners en samenwerkingsverbanden.

Wijkrenovatie Enschedese probleemwijk Velve-Lindenhof

Een ingrijpend project in de probleemwijk Velve-Lindenhof in Enschede. Door de bouw van een 93 nieuwe woningen is er een bijdrage gereveleerd om de wijk leefbaar te maken. De woningen zijn voorzien van een goed isolatielabel, hoogwaardige glas en kozijnen. Een aantal bedrijven die bijdragen aan het renoveren van woningen:

Isolatie woningen

Isolatie Expres

Het aanbrengen van spouwmuurisolatie, gevelisolatie en vloerisolatie verhoogt het energielabel van de woningen. Dit in combinatie met zonnepanelen zorgt ervoor dat het energielabel uitkomt op de hoogte A-klasse. Een goede isolatie zorgt ervoor dat u op korte termijn bespaart op energiekosten.De samenwerking met Isolatie Expres verloopt goed door duidelijke communicatie. Een isolatiebedrijf waar afspraak nog echt afspraak is!
Website: www.isolatie-expres.nl

Kunststof Kozijnen

Kampman Kozijnen

Kampman Kozijnen is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat met zijn tijd is meegegaan. Voorheen produceerde het voornamelijk houten kozijnen, sinds een aantal jaar heeft het bedrijf zich voornamelijke toegespitst op kunststof kozijnen en deuren. Hoogwaardige producten met goede isolerende eigenschappen.
Website: Kampman Kozijnen

Lunzen Glas

Lunzen

Bij grootschalige projecten is het van belang dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor de planning en de uitvoering hun afspraken daadwerkelijk nakomen. Het plaatsen van glas is hier geen uitzondering op. De aannemer en kozijnenleveranciers houden continu contact over de voortgang van het project. Als het aankomt op het leveren en het zetten van dubbel-glas is er de nodige flexibiliteit verwacht. Glashandel Lunzen is zo’n bedrijf waar men zich op kan verlaten. Het glas is altijd op tijd aanwezig en wordt vakkundig gezet.
Website: www.lunzen.nl

Benadering van de markt

Een integrale benadering van een bouwprocédé is een pluspunt van ons Bouwconsult. Het is naar onze stellige overtuiging tevens de beste garantie een bouwproces zowel in termen van tijd als geld volledig te beheersen. Grootschalige gebouwenbeheerders als gemeenten en nonprofitinstellingen (politie, brandweer, onderwijs, zorgsector, sport- en recreatiesector, sociaal-culturele instanties, etc.), maar evengoed hun equivalenten in de particuliere sector zijn die ten volle van BCT’s integrale aanpak kunnen profiteren, van eerste ontwerp tot en met eindafrekening!

Uw partner in de bouw

Wij staan voor heldere communicatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit proces optimaliseren wij en daarin schuilt onze kracht. Wij brengen u op het juiste moment in contact met de specialisten die u verder helpen. Of dit nu een trappenspecialist, isolatiebedrijf, gevelreiniger, aannemer, bouwbedrijf of kozijnenspecialist is voor het plaatsen van gelaagd glas, wij regelen het. Vanuit ons brede ervaringsveld weten we bovendien exact wat zich in de bouw- en onderhoudsmarkt afspeelt. Wie zijn de betrouwbaarste aanbieders en leveren u een kwaliteitsproduct!